Digital Röntgen

Polikliniğimizde bulunan röntgen ünitemiz sayesinde küçük dostlarınızın her türlü radyolojik çekimleri 10 dk gibi kısa bir sürede ve yeterli düzeyde gerçekleştirilebilmektedir. Bu nitemiz sayesinde polikliniğimize gelen hastalarımıza teşhis amacıyla tüm ortopedik çekimler, kalça displazisi, kolonografi(kolonun görüntülenmesi), sistografi(idrar kesesinin görüntülenmesi) gibi her türlü radyolojik teknik kullanılarak(direk-indirek) çekimler yapılmakta ve ortopedik operasyonlar öncesi tanı konularak tedavileri yapılmaktadır. 

Dijital röntgen sistemimizde fosfor plaklar üzerinde elde edilen görüntüler “KODAK Vita CR" tarayıcı ile tarananan görüntü bilgisayar ortamında ‘Examion’ veteriner tanı programı yardımıyla işlenip görüntülenmektedir. Dijital röntgen teknolojisiyle daha düşük dozda, iyonize radyasyon kullanılarak daha kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir. Görüntüler üzerinde büyütme, renk ve kontrast ayarlarında değişiklik yapılmasına uygun olan bu yazılımla birlikte çeşitli organ filtreleri (kemik, yumuşak doku, akciğer vs.) ile vücudun farklı kısımlarına ait daha net radyografik görüntüler alınabilmektedir. Böylelikle normal radyografik görüntülerde farkedilemeyen en ince ayrıntılar dijital olarak daha yüksek kalitede ve daha hızlı olarak tespit edilerek tanı kesinleştirilmektedir.

Bunların yanı sıra kalça çıkığı değerlendirmeleri, kalp büyümesi, laminitis gibi tanılar için özel ölçümler dijital röntgen teknolojisiyle kolayca gerçekleştirilebilir. Radyografik görüntüler bilgisayar ortamında arşivlenebildiği gibi, cd’ye yazılıp hasta sahibine verilebilir, e-mail yoluyla iletilebilir.